Év végi teendők vállalkozásoknak, Cégkapu

Közeleg az év vége és ilyenkor érdemes minden vállalkozásnak áttekintenie, hogy nyilvántartásait és egyéb adminisztrációs kötelezettségeit megfelelően teljesítette-e az év során. A gazdaságos működés szempontjából elengedhetetlen áttekinteni a még le nem zárt gazdasági eseményeket is, hogy azok adózási szempontból a leginkább optimálisabban legyenek kezelve.

2017. december 28. · Általános hírek    

A munkaügyi nyilvántartások (jelenléti ív, szabadság nyilvántartások, stb.) naprakész vezetése az év folyamán folyamatos kötelezettség, de év végén ezeket célszerű ellenőrizni. Amennyiben valamely munkavállalónk az őt megillető szabadságot nem vette igénybe teljes mértékben az év folyamán, meg kell vizsgálni, hogy a következő évben való kiadásának a lehetősége fennáll-e, vagy a szabadságát meg kell-e váltani.

Fontos kérdés a gazdasági tevékenység folytatásához kötelezően előírt szabályzatok megléte, illetve azoknak a valós működési és elszámolási formákhoz való igazítása. Év végével/év elejével ezeket minden esetben érdemes felülvizsgálni, mert a jogszabály változások ezekre is kihatással lehetnek; ezen kívül egy esetleges évközi ellenőrzés során ez lesz az első, amit a NAV vizsgál.

Cégünk speciális ágazati működéséhez kapcsolódó kötelezettségeinket is érdemes áttekinteni, a vonatkozó jogszabályi környezetet és annak esetleges várható változásait végigvenni. Ennek nem csak a jogszabályoknak megfelelő működés szempontjából van jelentősége, hanem a gazdaságos és eredményes működésre is döntő befolyással lehet, hogy előre látjuk-e a várható változásokat.

2018. január 1-vel számos új változás lép hatályba, ezek közül kiemelkedőek az elektronikus eljárásokkal kapcsolatos újítások. Megkezdi működését a Cégkapu (amelyre már korábban regisztrálni kellett minden gazdasági társaságnak - amennyiben ezt elmulasztották volna, haladéktalanul pótolják), amelyen keresztül a gazdasági társaságokkal hivatalos úton fognak kommunikálni a hatóságok, valamint az esetleges fizetési meghagyásos (FMH) és peres iratok is ide kerülnek kézbesítésre.

Fontos újdonság, hogy a cégeknek külföldön vezetett számláikat be kell jelenteniük az adóhatóság számára. Az újonan nyitott számlákat 15 napon belül, a már meglévő számlákat pedig 2018. január 15. napjáig. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén 600.000,- Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A 2018. évi adójogi változásokkal kapcsolatosan együttműködő partnerem, a PwD Consulting Hungary Kft. összefoglalójából tájékozódhat.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26.
Telefon: +36 70/366-11-91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: 10100792-02323000-01003004

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2018