Csőd- és felszámolási eljárások, végelszámolás

Vállalom fizetésképtelenségi eljárások megindítását, illetve az eljárások során ügyfeleim képviseletét hitlezői és adósi oldalon egyaránt, valamint az esetleges reorganizációban is szakmai együttműködő partnereimmel együtt állok rendelkezésre.

Felszámoló cég(ek)nél végzett munkák alapján a jogi környezet ismerete mellett gyakorlati tapasztalattal kezelem a feladatokat. 

A fizetésképtelenségi eljárások teljes folyamata során szükséges akár az adós, akár a hitelező érdekeinekképviselete, mivel az eljárás önmagában nem biztosít megfelelő védelmet a feleknek és a vagyon értékesítése során jelentős érdeksérelmet szenvedhet bármelyik fél.

Az eljárások során egyezség (kényszeregyezség) megkötésével általánosan elmondható, hogy nagyobb arányú megtérülés érhető el, mint önmagában a vagyon értékesítéséből. Az egyezség eléréséhez azonban a felek megegyezésén túl jogszabályi követelményeknek is meg kell felelni.

A fizetéésképtelenségi eljárások alatt nem csak a felszámolási eljárás értendő, ide tartozik a sajnos kevéssé ismert csődeljárás is. A csőd fogalma a hétköznapi szóhasználatban összemosódik a felszámolással és a cég megszűnésével, holott a csődeljárásnak pont a fizetési nehézségekkel küzdő társaság megmentése a célja.

 
 
 
Csődeljárás

Csődeljárás

A köznyelvi használatban a csődeljárás jogi fogalma elveszti valódi lényegét, pedig számos KKV számára jelenthet megoldást fizetésképtelenség esetén. A csődeljárás lényege ugyanis az adós gazdasági társaság megmentése. A sikeres eljárás során létrejön a csődegyezség az adós és a hitelezők között, az adósságok esetlegesen átütemezett kifizetése után pedig a vállalkozás folytathatja működését.
Felszámolási eljárás

Felszámolási eljárás

A felszámolási eljárás célja a fizetésképtelen gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetése mellett a hitelezők követeléseinek kielégítése. Az eljárás részletesen szabályozott a leg régebben hatályban lévő eljárási jogszabály alapján, ennek ellenére a sok éves gyakorlat által kimunkált szabályok ismerete nélkül adós, hitelező, vezető tisztségviselő semmi jóra nem számíthat.
Végelszámolás

Végelszámolás

A végelszámolás lehet egyszerűsített, de egyszerű nem lesz. Ne bízzon a könyvelőjére mindent, mert a gyakorlati tapasztalatok szerint minden céggel felmerülnek problémák, amelyek a törlésnél akadályt jelentenek.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26.
Telefon: +36 70/366-11-91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: 10100792-02323000-01003004

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2018