Követelésérvényesítés

A kintlévőségek menedzselése és behajtása a mai gazdasági helyzetben elsődleges feladattá lépett elő, amelynek megfelelő kezelése alapvetően határozza meg egy cég jövedelmezőségét. A követelések érvényesítése során megfelelő stratégia és a fokozatos nyomás gyakorlás elengedhetetlen.

A követelések megfelelő és hatékony kezelésének hiánya a legjobban kidolgozott és működtetett üzleti mondellt is keresztülhúzza, ezért a késedelmes fizetéseket az első pillanattól kezdve megfelelően kell kezelni.

Az igényérvényesítés módjának és a megfelelő eljárásoknak a kiválasztása a körülmények komplex ismeretét és értékelését követeli meg a sikeresség és költséghatékonyság miatt. Az ad hoc jelleggel küldött fizetési felszólítások és a fokozatosság hiánya az adósban azt a látszatot kelti, hogy nem komoly a nyomásgyakorlás.

Behajtási stratégia

Minden társaságnak szükséges rendelkeznie behajtási stratégiával, amit akár belső szabályzatként érvényesítve követ követelései érvényesítése során. A gzadasági környezet és a partnerek ismeretében ezt egyedileg kialakítva kell meghatározni. Az sem jó, ha túl szigorú, mert azzal az esetlegesen időleges fizetési nehézségbe keveredett partnerünket a jövőre nézve elveszíthetjük, ami az adott követelés maximális érvényesítésénél nagyobb kárt okozhat. A nem konzekvens és túl puha követelés érvényesítés pedig komolytalanná teheti a fellépésünket. 

Eljárások

A követelések behajtására irányuló eljárások - fizetési meghagyás, peres eljárás, felszámolási eljárás, végrehajtás - mind pénzbe kerülnek és mindegyik más körülmények között hatékony. Egy nagy kintlévőség állománnyal rendelkező céggel szemben nem érdemes peres eljárást, vagy végrehajtást indítani, mert a mi lépésünk csak egy lesz a sok között, tehát a drága és hosszadalmas eljárásnak nem lesz foganatja. Követelés érvényesítési stratégiánkban meg kell határozni, hogy mely lépéstől és mely eljárástól milyen eredményt várunk és ehhez mekkora költség ráfordítást érdemes eszközölni. Adott esetben - a körülmények és az adózási szabályok ismeretében - lehet, hogy a leginkább gazdaságos épés a követelés leírása

Behajtó cég megbízása

NAgy számú követelés állomány esetén felmerülhet követelés behajtásával foglalkozó cég megbízása. Első körben mindenképpen azt kell megvizsgálni, hogy a követelés behajtó cég milyen pluszt tud ajánlani a saját, belső követelés érvényesjtési stratégiánkhoz képest. Sok esetben racionális döntés a követelések behajtásának kiszervezése, esetleg a faktorálás, azonban bizonyos esetekben csak kidobott pénz. Alapos átgondolást és költség becslést igényel, hogy alapos döntést lehessen hozni ebben a kérdésben. A követelés behajtó cégekkel szemben minőségi alternatíva lehet a követelés behajtás területén tapasztalattal rendelkező ügyvéd megbízása.

Követelés elévülése

A legnagyobb luxus, ha hagyunk egy követelést elévülni. Ez azt jelenti, hogy sem az igény érvényesítést nem tettük meg az öt éves elévülési határidő alatt, sem pedig a követelés leírása nem valósult meg a társaság könyveiben. Ez utóbbi nagyobb probléma, mint önmagában a követelés érvényesíthetőségének elvesztése, mivel adóalap növelő tényezőként jelenhet meg a könyvelésben. A behajthatatlanság, mint adóalap csökkentő tényező a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) és a Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (1996. évi LXXXI. tv) rendelkezései szerint különböző esetekben eltérő.

A követelések folyamatos értékelése és a kategórizálás szerinti kezelése a könyvelésben jelentős költség megtakarítást jelenthet, mind a ráfordjtások területén, mind pedig az adózás területén.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022