Bemutatkozás

Több mint tízenöt éves szakmai tapasztalatommal, a gazdasági és pénzügyi szektorban eltöltött jogászi éveket követően, 2009. óta praktizálok ügyvédként, 2024. óta a PNL-Legal Ügyvédi Társulás alapító partnereként.

2014-ben Bank- és tőkepiaci szakjogász képesítést szereztem, amellyel a tevékenységemhez kapcsolódóan a pénzügyi finanszírozási szerződések, kintlévőség kezelés és fizetésképtelenségi - felszámolási és csőd - eljárások során szerzett gyakorlati tapasztalataimat egészítettem ki.

A gazdasági társaságok teljes életciklusa során felmerülő jogi és gazdasági kérdések felölelik az általam eddig ellátott megbízások: a cégalapítástól kezdődően, a működő vállalkozások mindennapi üzletvitelhez kapcsolódó tanácsadás és jogi támogatás mellett a működés átstrukturálásán, átvilágításán („due diligence”) át egészen a felszámolási és csődeljárások, az ügyvezetői felelősség kérdéseivel kapcsolatos eljárások során való hitelezői és adósi képviseletig bezárólag. Különös hangsúlyt fektetek a szerződéses viszonyokra, mivel alapelvként vallom, hogy a megfelelő szerződésrendszerekkel nagyban megelőzhetőek a későbbi jogviták.

A bizalmi vagyonkezelés jogintézményének a magyar jogrendszerbe történő implementálását követően kiemelt figyelmet fordítok erre a területre, mivel jogi, üzletviteli és adózási szempontból is kiemelkedő lehetőségeket biztosít az ügyfeleknek. Több vagyonkezelés megalapításában működtem közre, illetve alkalmazok ilyet magam is, ezért folymatos rálátásom van a még mindig formálódó és változó területre.

Magánszemélyek részére a mindennapi életük során felmerülő kérdésekben tudok segítséget nyújtani, akár általános tanácsadás keretében is. Ingatlan adásvételi szerződés, vagy ajándékozás, végrendelet készítése, bérleti szerződések megkötése mind olyan feladatok, amelyekhez gyakorlati tapasztalataim birtokában tudok hozzáfogni.

Magyarországon úttörőként az elsők között foglalkozom a blockchain alapú technológiákkal - ICO ügyletek, NFT és kripto eszközökkel (pl. Bitcoin, Ethereum) - kapcsolatos jogi és pénzügyi tanácsadással. Magyarországon és Európában vezető cryptoexchange platformok és tokenizációs projektek elindításában és működésének kialakításában működtem közre. A Magyar Bitcoin Egyesület első elnökeként 2014. óta veszek részt a blockchain technológián alapuló megoldások elterjedésének és alkalmazásának elősegítésében.

Kollégáimmal 2017-ben létrehoztunk a PNL-Legal nevű együttműködést azzal a céllal, hogy ügyfeleinket minden jogterületen kellő szakértelemmel tudjuk kiszolgálni, egymás munkáját segítve és kiegészítve egyedi szakértelmet igénylő kérdésekben is. Ezt az együttműködést intézményesítettük 2024-ben azzal, hogy létrehoztuk a PNL-Legal Ügyvédi Társulást, amelynek alapító partnere vagyok.

Az egyedi megbízások mellett komplex szolgáltatással tudok ügyfeleim igényeinek eleget tenni, melyben pénzügyi, jogi és műszaki kérdésekben is rendelkezésemre állnak együttműködő partnereim. Hiszem, hogy az ügyfélnek az ügyvédje tud a nyugodt és biztonságos mindennapokhoz megfelelő támaszt nyújtani, amelyhez különleges bizalmi kapcsolat szükséges.

Tevékenységemet a magyar mellett angol nyelven is végzem, amennyiben megbízóim arra igényt tartanak.

Amennyiben az ön, vagy vállalkozása segítségére lehetek, kérem, forduljon hozzám bizalommal.

 
 
 
Eddigi tapasztalataimról és referenciáimról itt olvashat.

Eddigi tapasztalataimról és referenciáimról itt olvashat.

Az alábbiakban anonimizálva olvashatja néhány, az elmúlt időben általam ellátott ügy leírását.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022