Csődeljárás és felszámolás

Vállalom fizetésképtelenségi eljárások megindítását, illetve az eljárások során ügyfeleim képviseletét hitlezői és adósi oldalon egyaránt. A reorganizációban pedig szakmai együttműködő partnereimmel együtt állok rendelkezésre.

Felszámoló cég(ek)nél végzett megbízások mellett hitelezői és adósi pozícióban is jelentős tapasztalatot szereztem, amelyek alapján alapján a jogi környezet ismerete mellett gyakorlati tapasztalattal kezelem a feladatokat. 

A fizetésképtelenségi eljárások teljes folyamata során szükséges akár az adós, akár a hitelező érdekeinek képviselete, mivel a csődtörvény szabáyai önmagukban nem biztosítanak megfelelő védelmet a feleknek és az eljárás során jelentős érdeksérelmet szenvedhet el bármelyik fél. A kitettség már a felszámolás első mozzanatakénti hitelezői gyűlés során megmutatkozhat, ahol a megfelelő képviselet nélküli kisebb hitelezők jelentős hátrányba kerülhetnek a nagyobb követelésállománnyal rendelkezőkkel szemben, mivel ezek jórészt bankok, illetve biztosított hitelezői kategóriába tartozó egyéb hitelezők. Megfelelő képviselet mellett azonban a felszámolás iránya kézben tartható és a vagyonértékesítés szempontja nem csak a gyorsaság kell, hogy legyen.

Az eljárások során egyezség - kényszeregyezség - megkötésével általánosan elmondható, hogy nagyobb arányú megtérülés érhető el, mint önmagában a vagyon értékesítéséből. Az egyezség eléréséhez azonban a felek megegyezésén túl jogszabályi követelményeknek is meg kell felelni.

Adósi oldalon pedig már a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, illetve a felszámolás veszélye esetén szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvédhez fordulni, mert a könyvelési szempontok eltérnek az ebben a helyzetben szem előtt tartandó feladatoktól és ez később mind a tulajdonosokat, mind az ügyvezetőt nehéz helyzetbe sodorhatja a felszámlás során.

A fizetésképtelenségi eljárások alatt nem csak a felszámolási eljárás értendő, ide tartozik a kevésbé ismert csődeljárás is. A csőd fogalma a hétköznapi szóhasználatban összemosódik a felszámolással és a cég megszűnésével, holott a csődeljárás célja pont a fizetési nehézségekkel küzdő társaság megmentése a célja - erre vonatkozóan előkészítés alatt van az EU 2019/1023 számú irányelvén alapuló törvénytervezet, amely a cégek fizetésképtelenségét megelőző eljárásoknak egy teljesen új formáját vezeti be Magyarországra, amelyet a legegyszerűbben „szerkezetátalakítási irányelvnek” nevezhetünk.

 
 
 
Csődeljárás

Csődeljárás

A köznyelvi használatban a csődeljárás jogi fogalma elveszti valódi lényegét, pedig számos KKV számára jelenthet megoldást fizetésképtelenség esetén. A csődeljárás lényege ugyanis az adós gazdasági társaság megmentése. A sikeres eljárás során létrejön a csődegyezség az adós és a hitelezők között, az adósságok esetlegesen átütemezett kifizetése után pedig a vállalkozás folytathatja működését.
Felszámolás

Felszámolás

A felszámolási eljárás célja a hitelezők követeléseinek kielégítése mellett a fizetésképtelen gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetése. A felszámolási eljárást a legrégebben hatályban lévő eljárási jogszabály szabályozza; ennek ellenére a bíróságok által évek alatt kimunkált gyakorlat részletes ismerete elengedhetetlen, ezért a felszámolási eljárásban jártas ügyvéd nélkül az adós, a hitelező, vagy a vezető tisztségviselő semmi jóra sem számíthat.
Végelszámolás

Végelszámolás

A végelszámolás lehet egyszerűsített, de egyszerű nem lesz. Ne bízzon a könyvelőjére mindent, mert a gyakorlati tapasztalatok szerint minden céggel felmerülnek problémák, amelyek a törlésnél akadályt jelentenek.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022