Csődeljárás és felszámolás

A fizetésképtelenségi eljárások kiemelt szakerületem. Az eljárások megindítása, a már folyamatban lévő felszámolási eljárások, illetve a kapcsolódó felelősségi perek, vagy büntetőeljárás során ügyfeleim képviseletét hitelezői és adósi oldalon egyaránt ellátom. A reorganizációban pedig szakmai együttműködő partnereimmel együtt állok rendelkezésre.

Felszámoló cégeknél végzett megbízások mellett hitelezői és adósi pozícióban is jelentős tapasztalatot szereztem, amelyek alapján alapján a jogi környezet ismerete mellett gyakorlati tapasztalattal kezelem a feladatokat. 

A fizetésképtelenségi eljárások teljes folyamata során szükséges akár az adós, akár a hitelező érdekeinek képviselete, mivel a csődtörvény szabáyai önmagukban nem biztosítanak megfelelő védelmet a feleknek és az eljárás során jelentős érdeksérelmet szenvedhet el bármelyik fél.

A felszámolás elrendelését megelőzően is fontos, hogy megfelelő módon kezelje a helyzetet mind a hitelező, de főleg az adós cég vezetése. Hitelezői oldalról a felszámolási eljárás megindítását első sorban nyomásgyakorlásra használjuk, azonban a követelés teljes megtérüléséhez ismerni kell, hogy az adós kibúvási lehetőségeit, hogyan lehet kivédeni. Ugyan ez igaz a másik oldalról is, azonban adósi oldalon fontos már a felszámolást megelőzően, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén is a megfelelő szakértelemmel bíró ügyvédet felkeresni, mert a könyvelő számviteli elvek szerinti gondolkodása már nem minden esetben megfelelő és célszerű abban az esetben, ha cégünket a hitelezők fenyegetik. 

A felszámolási eljrás során már a felszámolás első pillanatától fontos, hogy az adós a kötelezettségekkel tisztában legyen, mert fontos határidők vannak, amelyek elmulasztása az ügyvezető felelősségét érinti és egy esetleges mögöttes felelősség iránti perben jelentős hátrányt jelent. A megfelelő képviselet nélküli kisebb hitelezők felszámolási eljárás első mozzanatkénti hitelezői gyűlés során egyből jelentős hátrányba kerülhetnek a nagyobb követelésállománnyal rendelkezőkkel szemben, mivel ezek jórészt bankok, illetve biztosított hitelezői kategóriába tartozó egyéb hitelezők, akik alapból előnyösebb helyzetben vannak. Megfelelő képviselet mellett azonban a felszámolás iránya kézben tartható és a vagyonértékesítés szempontja nem csak a gyorsaság kell, hogy legyen.

A fizetésképtelenségi eljárások során egyezség - kényszeregyezség - megkötésével általánosan elmondható, hogy nagyobb arányú megtérülés érhető el, mint önmagában a vagyon értékesítéséből. Az egyezség eléréséhez azonban a felek megegyezésén túl jogszabályi követelményeknek is meg kell felelni.

A fizetésképtelenségi eljárások alatt nem csak a felszámolási eljárás értendő, ide tartozik a kevésbé ismert csődeljárás és a szerkezetátalakítási eljárás is. A csőd fogalma a hétköznapi szóhasználatban összemosódik a felszámolással és a cég megszűnésével, holott a csődeljárás célja pont a fizetési nehézségekkel küzdő társaság megmentése lenne a célja, azonban az ez az eljárás nehézkessége miatt nem jelent érdemi lehetőséget. Ellenben a 2022. évben bevezetésre került szerkezetátalakítási eljárás valós lehetőséget teremt a nehéz gazdasági helyzetbe került társaságoknak működésük átstrukturálására, illetve tőkebevonására a működésük és fizetőképességük helyreállítására.

 
 
 
Csődeljárás

Csődeljárás

A köznyelvi használatban a csődeljárás jogi fogalma elveszti valódi lényegét, pedig számos KKV számára jelenthet megoldást fizetésképtelenség esetén. A csődeljárás lényege ugyanis az adós gazdasági társaság megmentése. A sikeres eljárás során létrejön a csődegyezség az adós és a hitelezők között, az adósságok esetlegesen átütemezett kifizetése után pedig a vállalkozás folytathatja működését.
Felszámolás

Felszámolás

A felszámolási eljárás célja a hitelezők követeléseinek kielégítése mellett a fizetésképtelen gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetése. A felszámolási eljárást a legrégebben hatályban lévő eljárási jogszabály szabályozza; ennek ellenére a bíróságok által évek alatt kimunkált gyakorlat részletes ismerete elengedhetetlen, ezért a felszámolási eljárásban jártas ügyvéd nélkül az adós, a hitelező, vagy a vezető tisztségviselő semmi jóra sem számíthat.
Végelszámolás

Végelszámolás

A végelszámolás lehet egyszerűsített, de egyszerű nem lesz. Ne bízzon a könyvelőjére mindent, mert a gyakorlati tapasztalatok szerint minden céggel felmerülnek problémák, amelyek a törlésnél akadályt jelentenek.
Szerkezetátalakítási eljárás

Szerkezetátalakítási eljárás

A valóságbann nem működő csődeljárás alternatívájaként egy sokkal hatékonyabb eljárás fajta, amely nem feltétlen nyilvános folyamat és sokkal szabadabb kezed ad a feleknek a megegyezésre, a 2021. évi LXIV. törvény alapján.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022