Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelés jogintézménye viszonylag új elem a magyar jogrendszerben, azonban népszerűsége már most megkérdőjelezhetetlen. Ez a tulajdonási forma jogi, üzletviteli és adózási szempontból is kiemelkedő lehetőségeket biztosít az ügyfeleknek.

Mi az a bizalmi vagyonkezelés?

A bizalmi vagyonkezelés tulajdon átruházást eredményező megállapodás (vagyonrendelés), amelyben egy személy vagy szervezet (a vagyonrendelő) vagyontárgyakat, akár értékpapírokat, jogokat ruház át  (tulajdonába adja) a vagyonkezelőre, hogy az a szerződésben megnevezett kedvezményezett(ek) érdekében kezelje. A bizalmi vagyonkezelő kötelessége a vagyonrendelés meghatározott céljait és feltételeit megvalósítása, és a kedvezményezettek érdekében tevékenykedés szolgálja.

A vagyonrendelő számára a Ptk. széles körben biztosít lehetőséget a vagyonkezelői jogosultságok és kötelezettségek meghatározására, a kezelt vagyon körébe vonható vagyontárgyakra és a kedvezményezettek részére történő juttatások feltételeire nézve.

Hogyan segíthet a bizalmi vagyonkezelés?

  • Vagyonkezelés és befektetések: A bizalmi vagyonkezelő szakértői módon ezelheti a vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket akkor, amikor az eredeti tulajdonos már nem tud, vagy nem akar közvetlenül ezzel foglalkozni

  • Jogi védelem és adóoptimalizálás: A bizalmi vagyonkezelő segíthet a jogi védelem biztosításában azáltal, hogy a kezelt vagyon kikerül a vagyonrendelő eredeti tulajdonos tulajdonából és elkülönült, külön adózó vagyonelemként létezik tovább. A vagyonkezeléssel több adóelőny érhető el, ezen az elemen folyamatos változás van jelenleg, az adózási előnyök tekintetében többrétű feltételnek kell, hogy megfeleljen a vagyonkezelés.

  • Örökségtervezés és vagyonátadás: A bizalmi vagyonkezelés egyfajta végintézkedésként hatékony eszköz lehet az örökség átadására és az örökségkezelésre, segítve a családokat és az üzleti partnereket a jövőbeli tervek kialakításában, egyben a vagyon megőrzésében és egyben tartásában. Különösen hatkony megoldás abban az esetben, amennyiben az örökösök kiskorúsága, vagy más körülmény miatt szükség lehet egy szakértelemmel bíró megbízható harmadik fél közreműködésére. A végrendeletbe foglalt meghagyással ellentétben a lefektetett elvek megvalósulása sokkal inkább biztosítható.

     

Bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó tevékenységem

Több bizalmi vagyonkezelési jogviszony és struktúra kialakítását és vitelét követően tapasztalattal állok ügyfeleim rendelkezésére:

  • vagyonrendelést megelőző vagyonstruktúrálás, tanácsadás cégsruktúra kialakítására
  • bizalmi vagyonezelési szerződések és egyoldalú vagyonrendelések késztése
  • vagyonkezelés MNB előtti nyilvántartásba vételének eljárása
  • bizalmi vagyonkezelés keretében történt vagyonátruházás közhiteles nyilvántartásokban (ingatlannyilvántartás, cégjegyzék, stb.) való átvezetése
  • adózással kapcsolatos tanácsadás

 

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022