Ingatlanügyek

Ingatlanokkal kapcsolatosan tapasztalattal vállalom adásvétel, ajándékozás, bérlet, közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás, vagy ingatlanátvilágítás során a megbízást. Nagy értékű ingatlanok eladása, vagy vásárlása esetén teljes diszkréció mellett ltudok segítségére lenni az értékesítésben. A szerződéskötési folyamatot akár angol nyelven is lebonyolítom.

Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések mindenki életében különös jelentőséggel bíró jogügyletek, nem csak a magas ügyleti érték miatt, hanem mert egy ingatlan adásvétel, ajándékozás, vagy bérlet hosszú időre meghatározza a felek jövőjét.

Biztosíték rendszerek a szerződésekben

Minden fél biztosítani kívánja a saját érdekét, erre szolgál a foglaló, amely joghatásaiban lényegesen eltér az előlegtől. Nem mindegy azonban, hogy milyen körülmények és feltételek mellett ad, vagy fogad el valaki foglalót. A szerződés többi részében is olyan biztosítéki rendszert kell kialakítani, amely egyrészt minden szerződő fél részére elfogadható, másrészt megfelelően biztosítja a jogügyletet. Az ügyvédi munka fontossága és minősége főleg ezen a ponton mutatja a jelentőségét. Egy későbbi jogvita, amely esetlegesen évekig elhúzódik, megfelelő szerződéses rendelkezésekkel, minden fél érdekét és a szerződéssel kiváltani kívánt eredményt biztosító rendelkezésekkel megelőzhető.

Kétnyelvű szerződés - angol adásvételi és bérleti szerződés

Angol nyelven is vállalom az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek egyeztetését és lebonyolítását. Amennyiben nem magyar anyanyelvű az egyik szerződő fél, abban az esetben kétnyelvű szerződéssel hidaljuk át a nyelvi különbségeket, hogy minden szerződő fél tökéletesen tisztában legyen a szerződéses jogaival és kötelezettségeivel. A XXI. század adtal informatikai és jogi lehetőségekkel élve arra is lehetőség van, hogy az ingatlan adásvételi szerződés - vagy más típusú jogügylet - megkötésénél az egyik fél távolról (adott esetben külföldről) írjon alá, a jogügylet teljes körű bitonsnágának megőrzése mellett. 

Ingatlannyilvántartás adatai

A földhivatali ingatlannyilvántartási (TAKARNET) rendszerrel meglévő elektronikus kapcsolatom alapján naprakész adatokkal tudok szolgálni az egyes ingatlanok tulajdoni lapján található bejegyzésekről, amely nagyban meggyorsítja az ügyintézést és segítséget nyújt a pontos tanácsadáshoz.

Előszerződés

Gyakran fordul elő, hogy nem adott minden feltétel ahhoz, hogy a felek végleges szerződést kössenek, ebben az esetben lehetőség van előszerződés megkötésére. Az adásvételi előszerződésnek is ugyan olyan alakisággal kell készülnie, mint a végleges szerződésnek, tehát ügyvédi ellenjegyzéssel. Az előszerződésben a feleknek minden lényeges kérdésben meg kell egyezniük, mivel amennyiben valamelyik fél mégsem akarna végleges szerződést kötni, abban az esetben az előszerződés alapján a bíróság létrehozza a felek között a végleges szerződést és ez alapján fog a földhivatali bejegyzés is megtörténni.

Ügyvédi letét

Leggyakrabban az ingatlan adásvételi szerződésekkel kapcsolatosan merül fel az ügyvédi letétkezelés. Amennyiben nem a szerződés aláírásával egy időben valósul meg a teljes vételár megfizetése - jellemzően banki hitel igénybevétele miatt - a szerződés a Földhivatalhoz benyújtásra kerül, első sorban annak érdekében, hogy az ingatlan tulajdoni lapján nyoma legyen annak, hogy már rendelkeztek az ingatlannal; azonban önmagában ez alapján a tulajdonjog változás bejegyzése nem történik meg. Az eladónak a bejegyzést engedő nyilatkozata az ügyvédnél marad letétben, aki azt csak akkor szabadíthatja fel és adhatja be a földhivatalhoz, amennyiben a teljes vételár igazoltan megfizetésre keült. Ezért az ügyvéd felelősséggel tartozik.

Ingatlan átvilágítás

Abban az esettben, ha az ingatlan tulajdoni lapja "nem tiszta" és elintézetlen széljegy szerepel rajta, vagy esetlegesen terhek vannak bejegyezve, szerződéskötés előtt célszerű tisztázni, hogy a széljegyek milyen módon kerülnek elintézésre, vagy eddig miért nem lettek elintézve; illetve, hogy az esetlegesen bejegyzett végrehajtási jog, jelzálogjog, szolgalmi jog, elidegenítési és terhelési tilalom milyen módon törölhető, vagy mennyiben korlátozza a szándékolt jog szerzését. A Földhivatalnál lehetőség van a megelőző iratokba betekinteni és ez alapján nem csak a tulajdonos elmondására kell hagyatkozni ezen jogviszonyokkal kapcsolatosan.

Nagy értékű ingatlanok eladása

Jelentős értékkel bíró, kiemelten magas presztízsű ingatlant értékesíteni nem egyszerű és nem is az interneten hirdetve célszerű. A nagy értékű ingatlanok adásvétele során szerzett tapasztalataimmal nem csak a szerződéskötés folyamatában, hanem az értékesítésben is hasznos segjtségére lehetek. A teljes diszkréció mellett számíthat rá, hogy az ingatlan értékesítés új perspektíváit tudom megnyitni.

Ingatlanügyletekkel kapcsolatos tapasztalataimról a "Referenciák" menüpont alatt olvashat bővebben.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022