Eddigi tapasztalataimról és referenciáimról itt olvashat.

Az alábbiakban anonimizálva olvashatja néhány, az elmúlt időben általam ellátott ügy leírását.

Ügyfél: Magyar mezőgazdasági cégcsoport

Mezőgazdasági termeléssel foglalkozó cégcsoport cégjogi, munkajogi és működésével kapcsolatosan felmerülő jogi kérdésekre vonatkozó folyamatos megbízás. A cégcsoport gazdasági szempontból történő átstrukturálásának több lépcsős lebonyolítása (átalakulások, stb.). A változó jogszabályi környezethez igazodva a működés jogszabályoknak való megfelelésének megoldása pénzügyi, munkajogi szempontból és az ágazati szabályoknak való megfelelésre tekintettel egyaránt.

 

Ügyfél: Magyar ingatlankezelő- és forgalmazó társaság

Rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok átvilágítása, a jogi helyzet tisztázása, jogügyletek véleményezése és lebonyolítása, peres képviselet. Részben pályázati-finanszírozású ingatlanfejlesztés során a munkálatok szerződéses hátterének kialakítása, az építkezés jogi hátterének biztosítása és felügyelete. A társaság irodaházának hasznosításával – bérbeadásával – kapcsolatos szerződések előkészítése, a jogi háttér biztosítása.

A társaság szétválásának teljes körű lebonyolítása, pénzügyi, adójogi és társasági jogi szempontból; a kiválással létrejövő gazdasági társaság megalapítása.

 

Ügyfél: Amerikai székhelyű informatikai gazdasági társaság

Elektronikus pókerasztal kifejlesztésében közreműködő informatikai cég képviselete a magyarországi megrendelővel szemben, a projekt teljes szerződéses hátterének előkészítése és megkötése során.

A társaság magyarországi gazdasági tevékenységével kapcsolatos tanácsadás jogi és pénzügyi területen.

 

Ügyfél: Hitelezői választmány

Felszámolási eljárás során alakult hitelezői választmány képviselete az adóssal, a felszámolóval, illetve az ellenérdekű hitelezőkkel szemben, különösen jelentős felszámolási vagyonnal és hitelezői igényekkel érintett eljárás során. Az eljárás a választmány tagjai részére követelésük átlagon felüli megtérülésével végződött.

 

Ügyfél: Magyarországi ingatlanforgalmazó gazdasági társaság és magánszemély

Jelentős ingatlantulajdonnal rendelkező, adósi pozícióban lévő gazdasági társaság és magánszemély-kezesének teljes körű képviselete a finanszírozó pénzintézetekkel és a végrehajtóval szemben.

 

Ügyfél: Magyarországi gazdasági társaság

Ingatlanértékesítés során az eladó képviselete a Köztársasági Elnöki Hivatallal szemben az adásvétel során, mellyel kapcsolatosan társasház alapítására és használati-, valamint szolgalmi jogi megállapodás kidolgozására is sor került. Az ügylettel kapcsolatosan teljes földhivatali eljárás lebonyolítása, közreműködő műszaki szakemberek együttműködésével.

 

Ügyfél: Autókereskedő cég

Gépjármű kereskedő gazdasági társaság teljes körű képviselete tevékenységéhez kapcsolódó jogvitákban és peres eljárások során; valamint finanszírozási jogügyletekhez kapcsolódóan szerződéskötés és későbbi adósi pozícióban a hitelintézettel szembeni eljárások során.

 

Ügyfél: Magánszemély követelése

Különösen nagy összegű követelés jogi érvényesíthetőségének megalapozása; folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés peren kívüli egyezség létrehozása érdekében. Különös diszkréciót igénylő környezetben a megfelelő nyomásgyakorlás felépítése és egyezségek létrehozása a jogosult és az adós között. Az eljárás előre haladtával végrehajtási, majd felszámolási eljárásban való képviselet, különösen jelentős ingó vagyont érintve.

 

Ügyfél: Magyarországi gazdasági társaság

M&A (vállalatfelvásárlás) ügylet bonyolítása során ingatlanforgalmazási profilú gazdasági társaság társasági jogi és üzletviteli szempontból történő átvilágítása; a vevő képviselete a vállalatfelvásárlási eljárás során, az üzletrész adásvételi szerződés elkészítése.

 

Ügyfél: Magyarországi gazdasági társaság

A társaság, mint eladó és külföldi állam, mint vevő közötti külképviseleti célra történő ingatlan vásárlás adásvételi szerződésének véleményezése; valamint az ügylethez kapcsolódóan osztrák pénzintézettel finanszírozási szerződés egyeztetése angol nyelven, harmadik felek igényeinek szem előtt tartásával.

 

Ügyfél: Magánszemélyek 

Kriptovalutával kapcsolatos tevékenység folytatásához gazdasági társaságok nemzetközi cégcsoportjának létrehozása. A cégstruktúra kialakításában és az üzleti struktúra kialakításában való aktív részvétel a jogi és adózási környezet feltárása mellett. A magyarországi és külföldi működéshez szükséges szabályzatot kialakítása az üzleti partnerekkel együttműködve.

 

Ügyfél: Magyarországi önkormányzati tulajdonú színház

Teljes körű jogi tanácsadás és képviselet egy igazgató- és gazdasági vezető váltáson átesett önkormányzati finanszírozású színház részére. Az intézmény jogi átvilágítását követően a teljes szerződésrendszer átalakítása, megreformálása. A mindennapi ügyvitel során állandó megbízás alapján szerzői jogi, munkajogi, pénzügyi tanácsadás. Képviselet partnerekkel és közhivatalokkal szemben.

 

Ügyfél: Magyarországi vezető pénzügyi vállalkozás

Engedményezésen alapuló követeléskezelés területén vezető pénzügyi vállalkozás, társasági jogi és felügyeleti engedélyezési ügyeinek ellátása. Követeléskezelés, peres ügyvitel, követelések véleményezése engedményezés (vásárlás) előtt, állandó megbízás alapján. A társaság, mint hitelező képviselete felszámolási és végelszámolási eljárások során; az eljárások folyamatos figyelemmel kísérése, jogszerűségi és hatékonysági szempontból is. Végrehajtási eljárások során jogosulti képviselet, végrehajtási igényperekre is kiterjedően.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022