Társasági jog

Gazdasági társaság alapításán és módosításán kívül átalakulások (kiválás, beolvadás, cégformaváltás) során szerzett tapasztalataimmal a bonyolultabb cégjogi megbízásokat is teljesítem. A gazdasági társaságok minden létszakában tapasztalattal rendelkezem, az alapítástól a megszüntetésig.

Cégalapítás - változásbejegyzés

Egyszerűsített cégalapítás során új gazdasági társasága akár egy nap alatt bejegyzésre kerülhet és elkezdheti a működését. A cégalapítás jogi feladatai mellett a könyvelés és adminisztráció szükséges, ám gyakran elhanyagolt kérdéseiben (pl. szabályzatok megalkotása) is számíthat segítségemre. 

A szükséges társasági változásokat rutinnal látom el, lehetőséget biztosítva akár távoli azonosítás és távoli ellenjegyzés lehetőségét is - a jogszabályi feltételeknek megfelelően - annak érdekében, hogy akár személyes megjelenés nélkül, külföldről is intézhesse ügyeit.

Elektronikus cégjegyzés

Az AVDH (aláírásra visszavezetett dokumentum hitelesítés) és az eSzemélyi elektronikus aláírása céges környezetben való alkalmazhatóságáról erősen megoszlanak a vélemények, első sorban a nem egyértelmű jogszabályi környezet okán. A Ptk. 325. § (1) bekezdés d) pontja és a Ctv. 8. § (1) bekezdése, valamint a Ctv. 9. § (4) bekezdése laikus számára lehet, hogy kizáró, vagy ellentétes szabályt fogalmaz meg, pedig pont az ellenkezője igaz, a későbbi szabályozást tartalmazó Ptk. rendelkezés teszi lehetővé az AVDH és eSzemélyi elektronikus aláírásának alkalmazását. Ezt erősíti meg az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása is: Elektronikus úton tett cégjegyzésnek minősül ugyanis bármilyen megoldás, amely esetében teljesül az a feltétel, hogy a képviselőtől származó, hozzá köthető elektronikus aláírás jön létre, és az aláírt dokumentumból kiderül, hogy az aláíró azt a cég nevében írta alá. 

Vezető tisztségviselő, ügyvezető felelőssége

Egyre inkább valós tartalommal töltik meg a bíróságok a vezető tisztségviselők, közöttük az ügyvezető felelősségének megállapítására vonatkozó jogszabályhelyeket. Nem csak felszámolás, vagy csődeljárás során, hanem a NAV által megállapítással zárult ellenőrzések esetén is felmerül a vezető tisztségviselők, vagy adott esetben akár a tagok büntetőjogi felelősségének kérdései is. Egyes, komplexebb társasági jogi döntés, vagy gazdasággi esemény realiálása előtt ezeket a kérdéseket is célszerű végigvenni.

Tulajdonosi, vagy vezető tisztségviselői felelősségi kérdésekben is állok rendelkezésére, illetve képviseletét is ellátom.

Átalakulás, beolvadás, kiválás

A gazdasági társaságok változásai közül a több céget együttesen érintő módosulások a ritkább ügyek közé tartoznak, azonban pont emiatt kevésbé ismertek.Mégis érdemes ezen lehetőségeket is számba venni, első sorban adózási előnyök miatt, különösen nagyobb értékű cégvagyon, illetve ingatlan érintettsége esetén. 

Az átalakulások (kiválás, beolvadás, cégformaváltás) komplex ismereteket kívánnak nem csak cégjogi, hanem adózási oldalról is, annak érdekében, hogy pénzügyileg is a legmegfelelőbb megoldást tudják az ügyfelek választani és esetlegesen kedvezményes átalakulás megvalósításával adó- és illetékmentesen lehessen az ügyletet lebonyolítani. Ebben tapasztalatom mellett együttműködő partnereim jelentenek megoldást és biztonságot.

Részvénytársaság

Részvénytársaságok számára részvényeik dematerializált, vagy nyomdai úton történő előállítása, vagy átalakítása során vállalom a képviseletet; mind a KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár), mind pedig a nyomda felé.

Együttműködő partnerek 

A társasági jogi ügyekben könyvelő, könyvvizsgáló és adójogi szakemberekből álló együttműködői partnereim állnak rendelkezésemre annak érdekében, hogy ügyfeleim számára teljes körű szolgáltatásokat tudjak nyújtani. Gazdasági társaságával kapcsolatos döntéseit nem csak társasági jogi szempontból tudom segjteni, hanem üzletviteli (gazdasági), számviteli, vagy akár büntetőjogi kérdésekben is. 

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26.
Telefon: +36 70/366-11-91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: 10100792-02323000-01003004

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2018