Elektronikus cégjegyzés

Nem csak a globális és nemzetközi viszonylatban, hanem helyiszinten is egyre inkább előtérbe kerülnek a papírmentes üzletviteli megoldások és már a cég képviseletére, a cégjegyzsre is mód van elektronikusan. Ennek a szabályai azonban még nem általánosan ismertek, sok lehetőség van, ami közül a valóban célszerűt érdemes kiválasztani.

Az elektronikus aláírásról szóló törvény az Európai Unió eIDAS rendeletével összhangban három szintű elektronikus aláírást különböztet meg: az egyszerő-, a fokozott biztonságú- és a minősített elektronikus aláírást. Ezen kategóriákon belül sok szolgáltatás elérhető hazai és nemzetközi szolgáltatóktól is, azonban - a felhasználási kört s figyelembe véve - kell kiválasztani a cégünknél alkalmazandót.

Amenniyben elektronukus aláírás szolgáltatót veszünk igénybe, cégjegyzésre a minősített elektronikus aláírás használható, ennek alkalmazását a cégjegyzékben is fel lehet tüntetni. Ezen kívül azonban más, költséghatékony elektronikus aláírás megoldások is használhatók a cégjegyzésre:

Az AVDH (aláírásra visszavezetett dokumentum hitelesítés) és az eSzemélyi elektronikus aláírása céges környezetben való alkalmazhatóságáról erősen megoszlanak a vélemények, első sorban a nem egyértelmű jogszabályi környezet okán. A Ptk. 325. § (1) bekezdés d) pontja és a Ctv. 8. § (1) bekezdése, valamint a Ctv. 9. § (4) bekezdése laikus számára lehet, hogy kizáró, vagy ellentétes szabályt fogalmaz meg, pedig pont az ellenkezője igaz, a későbbi szabályozást tartalmazó Ptk. rendelkezés teszi lehetővé az AVDH és eSzemélyi elektronikus aláírásának alkalmazását. Ezt erősíti meg az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása is: Elektronikus úton tett cégjegyzésnek minősül ugyanis bármilyen megoldás, amely esetében teljesül az a feltétel, hogy a képviselőtől származó, hozzá köthető elektronikus aláírás jön létre, és az aláírt dokumentumból kiderül, hogy az aláíró azt a cég nevében írta alá. 

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022