Peres képviselet

Peres eljárásokban, illetve az azt megelőző egyeztetések során a hatékony érdekérvényesítéshez elengedhetetlen a megfelelő jogi képviselet. A peres eljárások során hatványozottan érvényesül, hogy előre kérdezni olcsóbb és hasznosabb, mint egy vesztésre álló helyzetben bekapcsolódni az eljárásba.

Első sorban polgári peres eljárásokban vállalom a peres képviseletet, de gazdasági büntetőjogi és adó ügyekben is rendelkezem tapasztalattal.

Elektronikus kapcsolattartás a bírósági eljárás során

A 2017. július 1. napjávan bevezetett elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásában irodám és együttműködő partnereim is tapasztalattal jár el. 2018. január 1. napjától a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv (Pp.) rendelkezései szerint - meghatározott kivételektől eltekintve - a polgári peres eljárások során a jogi képviselet kötelező. A büntető eljárás során a 2018. július 1. napjával hatályba lépett 2017. évi XC. tv. (Be.) vezette be a kötelező elektronikus kapcsolattartás intézményét.

A peres eljárások megváltozott szabályai

A büntetőeljárás és a polgári peres ügyek esetében egyaránt a megváltozott eljárási jogszabályok folytán a klasszikus pert megelőző egyeztetés és a per előkészítése - a későbbiekben nem pótolható - jelentősége hatványozottan megnőtt, amihez jogi képviselő igénybe vétele elengedhetetlen. A korábban alkalmazott peres stratégiák már nem alkalmazhatóak, új módszerek bevezetése vált szüükségessé. 

A korábban jelentős segítséget biztosító eljárási szabály, miszerint a bíróságnak a peres felek előadásától függetlenül kell - helyesen - jogilag is értékelnie a tényállást, megszűnt. A peres félnek a joggyakorlat hatványozott kutatásával elengedhetetlenül helyes jogi okfejtés útján kell igényérvényesítését (felperes), vagy védekezését (alperes) megfogalmaznia. Ez jogi képviselet nélkül szinte lehetetlen. 

Általános büntetőjogi, illetve családi jogi eljárások során a PNL Ügyvédi Társulás tagjaként együttműködő kollégáimmal állunk rendelkezésére.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022