Kripto és blockchain ügyek

A blockchain technológián alapuló kriptopénzek (kriptodeviza), mint a Bitcoin és sok más altcoin napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A blockchain alapú rendszerek egyre sokoldalúbb felhasználási lehetősége alakul ki, mint finanszírzási megoldások (pl. ICO),  vagy az okosszerződések is ezen a technológián alapulva működnek, de az NFT is ide tartozik.

A blockchain alapú rendszerek és fizetési megoldások több szempontból is előremutató lehetőségeket rejtenek magukban, azonban ezek alkalmazása a változó és kimunkálás alatt álló jogi környezet miatt veszélyeket is rejt magában.

A blockchain alapú rendszerek alkalmazásának bevezetésében a lehető legnagyobb tapasztalattal rendelkezem és a Magyar Bitcoin Egyesület első elnökeként abszolút naprakész információk állnak rendelkezésemre a magyarországi - és nemzetközi - szabályozással és lehetőségekkel kapcsolatban.

Adózás

Az adózás kérdése a nem tejesen kialakult jogszabályi környezet miatt szintén bizonytalanságokat szül, első sorban a gazdasági társaságok számára. Ezt súlyosbítja, hogy a NAV kategorizálása és jogértelmezése teljes mértékben szemben áll az Európai Unió Bíróságának 2015.évi, a C-264/14. számú ügyében hozott ítéletében megfogalmazottakkal.

A NAV téves jogértelmezése nyomán kiadott állásfoglalásokra hivatkozva több adózási tanácsadó is téves tájékoztatásokat fogalmaz meg.

A magánszemélyek kriptoeszközkből származó jövedelmének adózását 2022. év óta a kedvezményes SZJA-kulcs rendezi, alkalmazásának részletszabályai azonban megfelelő körültekintést igényelnek. Nem minden, kriptoeszközhöz kapcsolódó tevékenység tartozik azonban a kedvezményes adókulcs alá!

Büntetőügyek

A kriptopénzek nyújtotta - egyre inkább már csak névleges - anonimitásból fakadóan gyakran használják a blockchain alapú rendszereket különböző visszaélésekhez, nem egyszer bűncselekményekhez. Ezek felderítése és a hatóságok felé történő megfelelő kommunikációja különleges szakértelmet kíván. Ezen ügyekben egy egyszerű feljelentés ritkán vezet akár csak érdemi nyomozati cselekményekhez, mivel specialitásuknál fogva a hatóság nem ért hozzájuk és leggyakrabban határon átívelő, nemzetközi kapcsolódású ügyekről van szó.

Az eredményes érdekképviselethez különösen fontos a gyors és szakszerű jogi érdekérvényesítés, nem csak a hatóságok felé, hanem az érintett pénzügyi tranzakciók ügyében is.

A kriptoeszközökre elkövetett bűncselekményekre tekintettel a büntető törvénykönyv (Btk.) már eddig is több ponton módosításra került, például a pénzmosás (Btk. 399.§) bűncselekményének tényállásánál.

A pénzügyi eszközöktől fennálló elkülönülés miatt jelenleg nem egyszerű az egyes visszaélés szerű magatartások büntetőjogi értékelése, ezért egy egyszerű feljelentés tapasztalatom szerint érdemi intézkedés nélkül marad a hatóságok, rendőrség részéről. Megfelelő szakértelemmel és annak a kripto eszközökre és a blockchain technológiára vonatkozó alkalmazásával lehet csak sikert, vagy legalább az eljárás megindítását elérni.

Csalások

Egyre inkább elszaporodnak a kriptoeszközökkel kapcsolatos befektetési szolgáltatások, amelyek azonban sajnos gyakran csalást takarnak. Ezek felismerése a kevésbé hozzáértők számára nehéz lehet a jól felépített honlapok és a csalóknak a technológiával és annak jogi környezetével kapcsolatos ismeretek hiányára alapozott meggyőző érvelése miatt.  

Megkeresés esetén készséggel segítek a befektetési lehetőségek valóságtartalmának felderítésében annak érdekében, hogy a csalások kiszűrhetők legyenek. Fontos megjegyezni, hogy utólag nagyon nehéz a befektetett vagyon visszaszerzése, ezért a megelőzés kiemelten fontos.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022