Vezető tisztségviselő, ügyvezető felelőssége

Egyre inkább előtérbe kerül az ügyvezetők és esetlegesen a gazdasági társaság tagjainak mögöttes felelősségnek kérdése a felszámolsi eljárások során. Az ügyvezetői felelősség megállapítás és a tagok korltolt felelősségének áttörése valós fenyegetéssé vált.

Ameddig korábban a társaság tartozásaiért az ügyvezető, illetve a tag szinte egyáltalán nem felelt, illetve felelősségi kérdéseik lényegében elméleti volt, az évek során gyakorlati tartalommal lettek megtöltve az ezeket lehetővé tevő jogszabályhelyek.

A felszámolási eljárások során már redszeresen felmerül, hogy a társaság korábbi vagyonát az ügyvezető, vagy a tagok milyen vagyonkimentési technikával tüntették el esetlegesen. Ezen felelősségi kérdések megállapításakor fontos szempontok merünek fel az ügyvezetési feladatokkal kapcsolatosan, amiről részletesen írtam cikkemben.

Nem csak felszámolás, vagy csődeljárás során, hanem a NAV által megállapítással zárult ellenőrzések esetén is felmerül a vezető tisztségviselők, vagy adott esetben akár a tagok büntetőjogi felelősségének kérdései is. 

Egyes, komplexebb társasági jogi döntés, vagy gazdasággi esemény realizálása előtt ezeket a kérdéseket is célszerű végigvenni.

Tulajdonosi, vagy vezető tisztségviselői felelősségi kérdésekben is gyakorlattal állok rendelkezésére, illetve képviseletet is ellátok a mögötes felelősség megállapítása iránti perben - mindkét oldalon.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022