Végelszámolás

A végelszámolás lehet egyszerűsített, de egyszerű nem lesz. Ne bízzon a könyvelőjére mindent, mert a gyakorlati tapasztalatok szerint minden céggel felmerülnek problémák, amelyek a törlésnél akadályt jelentenek.

Amennyiben a gazdasági társaságnak nincsenek tartozásai, vagy kintlévőségeit önerőből rendezni tudja, végelszámolás keretében kerülhet megszüntetésre. Az eljárás egyszerűnek tűnhet, azonban eddigi tapasztalataim alapján a megszüntetési eljrás alatt minden esetben előkerülnek olyan problémák, amelyeket esetleg korábban felismerve egyszerűbb lett volna kezelni.

Tapasztalat, hogy a társaság könyvelője számára minden esetben szükség van jogi segítségre. Bár a végelszámolás szabályai az utóbbi időben nagyban egyszerűsödtek, az eljárás mégsem vált rutin szerűvé.

A szabályok mellett a gyakorlati kérdések ismerete jelentős költség megtakarítással járhat nem csak a cég, de a tulajdonosi kör részére is.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022