Szerkezetátalakítási eljárás

A valóságbann nem működő csődeljárás alternatívájaként egy sokkal hatékonyabb eljárás fajta, amely nem feltétlen nyilvános folyamat és sokkal szabadabb kezed ad a feleknek a megegyezésre, a 2021. évi LXIV. törvény alapján.

A szerkezetátalakítás előnye, hogy nem kell megvárni a fizetésképtelen, vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetet, hanem annak valószínűsége esetén is lehet élni a jogintézménnyel. Az szerkezetátalakítás célja, hogy az adós megállapodjon az eljárásba bevont hitelezőkkel annak érdekében, hogy fizetőképessége helyreálljon és működését folytatni tudja. Fontos azonban, hogy a szerkezetátalakítás nem vonatkozhat munkaviszonyból eredő követelésre, tehát ilyen módon a NAV-val szemben ilyen jellegű követelések kiesnek, továbbá  természetes személyek kártérítéssel kapcsolatos követelései is.

A csődeljárással szemben a szerkezetátalakításba nem feltétlen kell bevonni minden hitelezőt, ezt az adós dönti el, azonban a fizetési moratórium kizárólag az eljárásba bevont hitelezőkkel szemben áll fenn, minden más kötelezettségét határidőre teljesítenie kell. Amennyiben nem von be minden hitelezőt az adós az eljárásba és nem kéri a fizetési haladék általános elrendelését, abban az esetben a szerkezetátalakítási eljárás kezdeményezése nem lesz nyilvános, arról az abban részt nem vevő partnerek nem szereznek tudomást közvetlenül. Az ilyen zárt körű eljárásban a bíróság szerepe is jelképes, a csődejárással szemben a felek között létrejött megállapodást sem vizsgálja a gazdasági megvalósíthatóság szempontjából, lényegében csak a törvényi keretek betartását ellenőrzi. A szerkezetátalakítási eljárásban az adóst segíti a szerkezetátalakítási szakértő, aki a csődbiztoshoz hasonlóan a felszámolói névjegyzékből kerül kijelölésre., feladata pedig a hitelezőkkel való egyeztetés és segítséget nyújtson valóban megvalósítható szerkezetátalakítási terv elkészítésében.

A hitelezőkkel az adósnak az egyezségkötés is egyszerűsített, annyi megkötés van, hogy a szerkezetátalakítási terv hitelezők részére történő előterjesztésére 120 nap áll rendelkezésre, amit minden hitelezői osztályban a többségnek el kell fogadnia az eljárás megindításától számított 365 napon belül. Ennek hiányában az adós a törvényi feltételek fennállása esetén kérheti a bíróságtól minden hitelezői osztályra kiterjedő kényszeregyezségként való jóváhagyást. Azonban amennyiben a hitelezőkkel nem sikerül megállapodni, annak nincsen semmilyen közvetlen jogkövetkezménye azon kívül, hogy a fizetési haladék véget ér - a csődeljárástól eltérően ez nem jelenti az átfordulást felszámolási eljárásba.

A hitelezőkkel történő megállapodást a törvény azzal is segíti, hogy amennyiben a szerkezetátalakítás mégsem lesz sikeres, az eljárás keretében bevont finanszírozáshoz kapcsolódó szerződéseket később nem lehet megtámadni a felszámolási eljárás keretében arra hivatkozással, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően az adott megállapodás egyes hitelezőkre hátrányos, illetve másokat megelőzően nyújtott a finanszírozó részére új biztosítékot az adós.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022