Sikkasztás

Különösen felszámolás esetén amennyiben az ügyvezető nem tud minden rábízott vagyonelemmel elszámolni, abban az esetben büntetőjogi felelősségre vonása is felmerül a Btk. 372. § alapján.

A gazdasági társaságok ügyvezetői az ügyvezetés átadását követően szembesülhetnek a könyvvezetés hiányosságai okán azzal, hogy bizonyos vagyonelemek, leggyakrabban a házipénztár nem megfelelő módon kerül átadásra, illetve a könyvelési dokumentációval nem egyezik.

A sikkasztást megfelelő módon el kell határolni a csalástól, hűtlen kezeléstől, mivel mindhárom bűncselekmény alapvető tényállási eleme az idegen vagyonelem rábízása. Sikkasztás esetén a rábízott vagyonelem eltulajdonítása történik, a csalás esetén ez egészül ki a sértett fél megtévesztésével, még a hűtlen kezelés esetén a rábízással kapcsolatos jogok kerülnek megsértésre. A sikkasztás nem feltétlenül jár vagyoni hátrány - kár okozásával, önmagában a sajátjaként rendelkezés a rábízott dologgal már megvalósítja az elkövetést.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022