Számvitel rendjének megsértése

Sok esetben a vezető tisztségviselő a korábbi, esetlegesen felróhatóságot megalapozó gazdálkodási gyakorlatot a gazdálkodás áttekinthetőségének meghiúsításával igyekszik leplezni.

A Btk. 403. § rendelkezéseiben meghatározott tényállási elemek hivatkoznak a számviteli törvényben (2000. évi C. tv.), vagy annak felhatalazása alapján más jogszabályban meghatározott kötelezettség megsértésére. Tehát nem csak önmagában a beszámoló készítési és nyilvántartási kötelezettség elmulasztása, hanem az egyes gazdasági eseményekhez tartozó dokumentáció (szerződések) hiánya, vagy nem megfelelő volta is büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

A büntetőjogi felelősségre vonás elkerüléséhez nem elegendő a beszámlók és a nyilvántartások elkészítése, hanem az azok alapjául szolgáló gazdasági események teljeskörű dokumentálása is szükséges. ezen dokumentáláshoz kapcsolódó szerződések nem megfelelő rendelkezései is megalapozhatják a büntetőjogi felelősségre vonást!

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022