Felkészülés az elektronikus ügyintézések változásaira

Az elektronikus eljárások minden ügykörre való kiterjesztését célzó, a vonatkozó Uniós eIDAS irányelveken alapuló kormányzati törekvés újabb mérföldköve érkezik el, amelyhez az ügyfelek felkészülése is szükséges azzal, hogy elektronikus aláírással rendelkezzenek.

2023. július 18. · Általános hírek    

Soron következő változások

Fontos tudni, hogy 2024. január 1-től módosul a Ptk. (2013. évi V. törvény) és az Eüsztv. (2015. évi CCXXII. törvény) meghatározása az elektronikus okiratra vonatkozóan és csak a felek által legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzéssel ellátott dokumentum minősül ilyennek és használható fel az elektronikus eljárások során.

2024. évben indul ez elektronikus ingatlannyilvántartás, amelyhez kapcsolódóan ingatlannal való rendelkezés kizárólag elektronikus aláírás alkalmazásával lesz lehetséges; valamint az öröklési jogi, családjogi, társasági jogi jogviszonnyal összefüggésben a kizárólag szöveg formájában rögzített jognyilatkozatot tartalmazó elektronikus magánokirat minősül írásba foglaltnak.

AVDH

Ennek legegyszerűbb, de nem a legjobb módja, az Ügyfélkapus regisztrációval elérhető, ingyenes aláírásra visszavezetett dokumentum hitelesítés (AVDH). Az AVDH egy hibrid elektronkus aálírás, amelyben nem közvetlenül az ügyfél ír alá, hanem a NISZ Zrt., amely aláírás az ügyfél korábbi azonosításán alapul. Az AVDH felhasználhatóságáról és hátrányairól rengeteg vita bontakozott ki, megítélése és elfogadás változó.

e-Személyi

A magyar állampolgárok személyi igazolványukhoz igényelhetnek ingyenes minősített elektronikus aláírást, amely kizárólag magáncélra használható (cégképviseletre – ügyvezetőként való aláírásra nem). Az e-személyi igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláíró tanúsítvány már a mobiltelefonos eSzemélyiM applikációval is használható! Ezzel kapcsolatosan fontos tudni, hogy a Kormányablakokban bármikor kötelesek díjmentesen lecserélni a személyi igazolványt olyan típusúra, amelyik elektronikus aláírást tartalmaz; ennek hátránya nincsen, senki ne hagyja lebeszélni magát, mert a jövőben több polgári jogi ügylethez (ingatlan adásvétel, öröklési jognyilatkozatok, stb.) feltétlenül szükség lesz elektronikus aláírásra!

NetLock, Microsec

Az erre jogosult bizalmi szolgáltatók (jelenleg Netlock Kft és Microsec Kft.) piaci alapon nyújtanak elektronikus aláírási szolgáltatásokat, mind fokozott biztonságút, mind minősített tanúsítványút. Ezek között van olyan, amely jelenleg ingyenes. Cégképviselőként mindenképpen ezen bizalmi szolgáltatók által biztosított, minősített tanúsítványon alapuló, személyhez kötött elektronikus aláírás szükséges, amely a cégjegyzékbe is bejegyezhető.

 A fentiek alapján mindenkinek saját igényei szerint szükséges megfelelő elektronikus aláírást választania, amelyben készséggel nyújtok segítséget akár konzultáció, akár gyakorlati tanácsadás keretében.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022