Készüljön a rendkívüli helyzetre cégénél

A koronavírus világszintű terjedése és az ahhoz kapcsolódó óvintézkedések már most jelentős gazdasági problémákat okoznak és ez szinte minden iparágra kihatással lesz. A közvetlen és a közvetett gazdasági hatások valószínűleg magánál a vírus terjedésénél hosszabban fogják hatásaikat kifejteni. Erre minden cégnek fel kell készülnie rövid és hosszú távon egyaránt, ehhez kacsolódóan a cégeknél a rendkívüli helyzetre vonatkozó cselekvési - pandémiás - terv készítése.

2020. március 13. · Általános hírek    

Megrendelések elmaradása, általánosan csökkenő gazdasági intenzitás, munkavállalók kiesése a termelésből. Ezek minden gazdálkodót érintenek már most, vagy fognak hamarosan. Mivel 30 éves piacgazdaságunk alatt még csak hasonló helyzet sem állt fenn, ezért nem csak bevett gyakorlat híján állunk, hanem jogrendszerünk is csak érintőlegesen van felkészülve jelen helyzet kezelésére, cselekedni viszont azonnal kell.

Kell egy terv - pandémiás terv

Bármennyire is nem tetszik, de az első lépés az, hogy meghatározzuk, mi az a minimális szolgáltatási és termelési szint, amit be tudunk állítani (akár függetlenül a jelenleg még meglévő kereslettől) vállalkozásunkban és ennek alkalmazására ténylegesen is fel kell készülni. Munkavállalóink egészségének védelme érdekében a távolról végezhető feladatokra az otthoni munkavégzést (home office) haladéktalanul be kell vezetni.

Mi legyen a munkavállalókkal?

Amennyiben az otthoni munkavégzés bármilyen okból nem opció (akár annak biztonsági, vagy informatikai feltételei nem adottak, illetve a munkakör jellegéből fakadóan, netán a munkáltató leállása folytán), abban az esetben meg kell találni annak a módját, hogy ez mindkét félnek a lehető legkisebb sérelemmel járjon. Mivel nem közvetlen gazdasági okból van szükség ezen intézkedésre, a munkaviszony megszüntetése a legutolsó és egyik félnek sem jó megoldás, mivel a rendkívüli helyzet elmúltával újra szükség lesz az adott munkakört betölteni (ez alól kivétel, amennyiben a rendkívüli helyzetben megtett átszervezés tartós lesz – ez is egy megfontolandó lépés). A munkáltatónak a munkaszerződés alapján foglalkoztatási kötelezettsége van, ami alól önmagában az iparági és megrendelés kiesési ok nem mentesít; azonban a rendkívüli intézkedések bevezetése és azzal kapcsolatosan a munkáltató működésének ellehetetlenülése már eredményezhet mentesülést a foglalkoztatási kötelezettség alól – ismerteti dr. Pajor Dávid ügyvéd.

Amennyiben a munkáltató mentesül a foglalkoztatási kötelezettsége alól, alapbér fizetési kötelezettsége sem áll fenn. Amennyiben azonban mentesülés nem áll fenn, szükség lehet a munkavállalók szabadságolására. Mivel fizetés nélküli szabadság csak a munkavállaló kérésére adható, ezért erre vonatkozóan megegyezés szükséges a munkavállalókkal – egyenként és egyedileg. A rendes szabadság kiadása merül fel opcióként, mivel annak jelentős mértékével, törvényben meghatározottak szerint a munkáltató rendelkezik. Ezzel kapcsolatosan annak lehetőségét kell megvizsgálni, hogy a szabadság kiadásának 15 napos megelőző közlésének kötelezettségre vonatkozóan az adott helyzetben a kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetére biztosított módosítási lehetőség alkalmazható-e.

Az adófizetési kötelezettség is könnyíthető!

Az adófizetési kötelezettség a másik olyan körülmény, amely jelentős pénzügyi terhet jelent a vállalkozásokra, különösen jelen esetben, amikor számolni kell a bevételek drasztikus esésével. A járulék jellegű kötelezettségek határidőben történő megfizetésére nincsen mentesülési lehetőség, de egyéb adónemekben ennek megvan a lehetősége. Halasztás, illetve részletfizetés engedélyezése az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető, tehát nem általános jellegű, hanem konkrét és összegszerűen megjelölt fizetési kötelezettségre vonatkozik. Fontos szabály, hogy a kedvezménnyel érintett adón kívül a kérelem benyújtásának napján nem állhat fenn nettó adótartozása a cégnek. A kedvezmény nyújtásának egyéb feltételei rendkívüli jogrend alapján fennállnak, mivel nyilvánvalóan átmeneti jellegű körülményről van szó, amely a cégeknek közvetlenül nem róható fel. Mivel az elkövetkezendő időszakban a gazdasági működés és a bevételek – adózási szempontból adóalap – csökkenése várható, az adóelőleg fizetése különösen nagy és aránytalan teherként jelentkezhet a cégeknél, ezért célszerű kérni a törvény által biztosított lehetőség alapján a bevallott adóelőleg módosítását, amennyiben valaki megelőző időszak adatai alapján fizeti azt.

Egyezzünk meg a partnerekkel, szükségünk van egymásra

További jelentős tételek a különböző szerződéses kötelezettségek alapján fizetendő rendszeres díjak, mint ingatlan bérleti díj, vagy lízingdíjak, kölcsöntörlesztések; valamint a partnerekkel az általános gazdasági körülmények alapján kötött szerződésekből fakadóan fennálló fix-, vagy minimum tételt tartalmazó fizetési kötelezettségek. Jelen – hangsúlyozottan átmeneti és nem általános gazdasági, vagy ágazati körülményhez kapcsolódó – helyzetben mindkét fél hosszú távú érdeke kell, hogy legyen olyan rendkívüli szerződés módosítás, amely biztosítja mindkét félnek a túlélés lehetőségét és néhány hónapon belül az eredeti megállapodáshoz való visszatérés lehetőségét. Fontos ezzel kapcsolatban, hogy előre lépjünk és ne csak akkor, amikor már késedelem, vagy más szerződésszegés lép fel; nem csak az igénybe vevő oldalán okoz fejfájást a jelenlegi helyzet, mivel nem csak általános, hanem globális problémával állunk szemben. A sikeres megállapodáshoz megfelelően alátámasztott érveket kell azonban letenni az asztalra, ehhez legalább vázlatos (az idő rövidsége miatt) üzleti tervet kell készíteni a rövid- és középtávú várható eredményekre.

Ha jól csináljuk, hosszú távon akár profitálhatunk is

Összefoglalva azt lehet mondani, hogy lényegében egy mini csődeljárást kell lefolytatnia a cégeknek, amiben az előkészítési szakaszra minimális idő áll rendelkezésre. Fontos, hogy megfelelő szakembert érdemes keresni, aki a válságkezelésben tapasztalattal rendelkezik; nem csak az előkészítésben, hanem a megvalósításban és a partnerekkel való tárgyalásban is képviseli a céget – ajánlja dr. Pajor Dávid ügyvéd.

A fentiekben ismertetett rövid távú, lényegében azonnal (késedelmesen) bevezetendő intézkedések mellett az ezekből leszűrt tapasztalatok alapján olyan hosszabb távú átalakítások is felmerülnek a céges működéssel kapcsolatosan, amelyeknek a digitalizáció korában eddig is meglett volna a lehetősége, azonban különböző okokból elmaradt a bevezetése. Ha a tapasztalatokat és az azonnali intézkedéseket jól használják a cégek, hosszú távon akár nyertesen, versenyelőnnyel is kikerülhetnek a jelenlegi körülményekből.

 

A cikk a napi.hu oldalon is megjelent.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022