Változás a Fizetési meghagyásos eljárásban gazdálkodó szervezeteknek

A gazdálkodó szervezetek (cégek, egyéni vállalkozók) rézére 2023. október 1. napjától már nem csak az ügy indítása történik kizárólag elektronikus úton, hanem amennyiben adósként kapnak Fizetési meghagyást (FMH), abban az esetben erről az értesítés is kizárólag elektronikusan, az Ügyfélkapus tárhelyükre érkezik.

2023. november 06. · Általános hírek    
VÁLTOZÁSOK 2023. OKTÓBER 1. napjától:
Több helyen is módosult a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvény 2023. október 1-jétől. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek, például a gazdálkodó szervezetek számára teljesen elektronikussá vált az eljárás. A jogszabályváltozás értelmében a fizetési meghagyást kezdeményezőknek (jogosultaknak) mostantól meg kell adniuk a kötelezett (adós) jogi személy vagy egyéni vállalkozó adószámát is.
Tipp: bár az adószám nyilvánosan elérhető minden adószámos szervezetről, ezt mindenképp érdemes a szerződésben rögzíteni és ellenőrizni (hogy megfelel-e a valóságnak); hogy későbbiekben meg tudjuk adni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemben.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek – például a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, alapítványok, egyesületek, valamint az ügyvédek, jogi képviselők – már eddig is csak elektronikusan, minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával nyújthattak be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet. Ide tartoznak azok a társasházak is, amelyeknek van ügyvédje, vagy közös képviselője Kft., Bt. vagy egyéni vállalkozó.
2023. Október 1-jétől tovább egyszerűsödött a fizetési meghagyásos eljárás: az elektronikus ügyintézésre kötelezettek ugyanis nem postán, hanem elektronikusan, a cégkapun, a tárhelyükön keresztül kapják a meghagyást, továbbá az összes, az eljáráshoz kapcsolódó iratot, például a hiánypótlási felhívást.
FIGYELEM! A cégkapura érkező hivatalos iratok - átvétel hiányában is - kézbesítettnek tekintendők, így akár tudtunk nélkül is jogerős lesz a fizetési meghagyás és végrehajtás indulhat.
A tárhely szolgáltatója kétszer értesíti a kötelezettet e-mailen a dokumentum érkezéséről, a második értesítést követő ötödik munkanapon pedig kézbesítettnek minősül a fizetési meghagyás.
Ellentmondás elektronikus eljárásra kötelezett esetén KIZÁRÓLAG elektronikusan, minősített elektronikus aláírással tehető érvényesen. Ezt az e-ügyintézésre kötelezettek elektronikus úton, de nem e-mailen, kizárólag a MOKK rendszerén keresztül tehetik meg.
Amennyiben a társaság (vagy ezzel egy tekintet alá eső elektronikus eljárásra kötelezett) nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, úgy ügyvéd megbízásával és az ügyvéd eljárásával nyújthat be ellentmondást.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezetteknek figyelniük kell arra, hogy ha a tárhelyükre fizetési meghagyás érkezik, arra időben reagáljanak, különben az jogerőre emelkedik, és a jogosult végrehajtást kezdeményezhet.
Tipp: amennyiben a cég cégkapujára (tárhely) fizetési meghagyás érkezik, úgy érdemes rögtön ügyvédet megkeresni és a tárhelyről csak az ügyvéddel egyeztetve letölteni, mivel a letöltéssel elindul a tizenöt (15) napos ellentmondásra nyitva álló határidő.
Figyelem: a küldemény érkezésétől számított tíz (10) munkanap után a tárhelyen lévő küldemény kézbesítettnek számít, letöltés hiányában is! Ezért fontos a küldemény tárhelyre érkezését is felírni és az ügyvéddel közölni!
Egyéb változás, hogy az eddig teljesen papíralapú európai fizetési meghagyásos eljárásnál októbertől a cégkapuval rendelkezők már csak elektronikus úton kezdeményezhetik az eljárást. A legfontosabb feltétel, hogy valamelyik félnek Magyarországon kívül más EU tagállamban legyen a szokásos tartózkodási helye vagy székhelye.
Amennyiben fizetési meghagyást kapott, és a követelést bármely okból vitatni szeretné, vagy részletfizetési kérelmet kíván előterjeszteni; javasoljuk, hogy keressen fel ügyvédet!
Elektronikus eljárásra kötelezett esetén fizetési meghagyás kibocsátására is ügyvédet érdemes megbízni.
 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022