Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

Továbbra is gyakori a fizetésképtelenség felé sodródó gazdasági társaságok fantomizálása, ami alatt azt értjük, hogy olyan személyre kerül átruházásra a társaségi üzletrész, aki ismeretlen helyen tartózkodik, nem elérhető.

Akár a tulajdonos, akár a vezető tisztségviselő (ügyvezető) részéről ilyen személy kerül megjelölésre a Cégnyilvántartásban (közhiteles nyilvántartás), azzal a Btk. 409. § rendelkezéseiben szabályozott bűncselekmény valósul meg.

A fantomizálással kapcsolatosan az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a Cégtörvény (2006. évi V. tv. - Ctv.) módosítása folytán, a Cégbíróság eltiltja (nem lehetőség, hanem tény) azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában, illetve az adószám törlésekor vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt. Tehát hiába kerül értékesítésre a társasági üzletrész, illetve hiába kerül új ügyvezető kijelölésre, amennyiben a társaság kötelezettségei nem kerülnek teljesítésre, abban az esetben a korábbi tag, illetve vezető tisztségviselő is szankcionálva lesz.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022