Követelésérvényesítés

A kintlévőségek menedzselése és behajtása a mai gazdasági helyzetben elsődleges feladattá lépett elő, amelynek megfelelő kezelése alapvetően határozza meg egy cég jövedelmezőségét.

A követelések megfelelő és hatékony kezelésének hiánya a legjobban kidolgozott és működtetett üzleti mondellt is keresztülhúzza, ezért a késedelmes fizetéseket az első pillanattól kezdve megfelelően kell kezelni.

Az igényérvényesítés módjának és a megfelelő eljárásoknak a kiválasztása a körülmények komplex ismeretét és értékelését követeli meg a sikeresség és költséghatékonyság miatt.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26.

Telefon: +36 70/366-11-91

E-mail: iroda@drpd.hu​

Kövessen az alábbi helyeken is

Bitcoin

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2018