Csődbűncselekmény - csődbűntett

Az első sorban a felszámolási eljárás során előtérbe kerülő, a Btk. 404.§-ában meghatározott tényállások elkövetési magatartásai rendkívül szerteágazók.

Amennyiben a felszámoló saját eljárásában; vagy az egyik hitelező, netán korábbi üzlettársa információja alapján bűncselekményre utaló nyomot talál, kötelessége feljeletést tenni!

Mivel a felszámoló részére az adós társaság eljárás megindítását megelőző teljes számviteli és szerződéses iratanyagát át kell adni (ennek elmulasztása a számvitel rendjének megsértése elnevezésű bűncselekmény), teljes képet kap a cég működéséről.  

A felszámolás elkerülése érdekében a legvégsőbbig kitartanak a cégek és a fizetésképtelenség megállapításának elkerülése érdekében próbálnak mindent megtenni - akár jó szándékkal is. azonban az egyes hitelezőkkel kötött egyezségek utóbb akár a csődbűnycselekmény (Btk. 404. §) valamely tényállási elemének megvalósítását is jelentheti. 

Az adós vagyonának csökkenését, netán a hitelezői követelések kielégítésének részben vagy egészben való meghiúsítását eredményezően az adós vagyonának elrejtse, megrongálása; színlelt ügylet kötése, vagy kétes követelés elismerése mellett az ésszerű gazdálkodás követelményével ellentétes magatartás is büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet. A tényállási elemek a megállapíthatóságot igen széles spektrumra helyezik, ezért az elhatárolás igen bonyolult.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022