Év végi teendők vállalkozásoknál

Közeleg az év vége és ilyenkor érdemes minden vállalkozásnak áttekintenie, hogy nyilvántartásait és egyéb adminisztrációs kötelezettségeit megfelelően teljesítette-e az év során. A gazdaságos működés szempontjából elengedhetetlen áttekinteni a még le nem zárt gazdasági eseményeket is, hogy azok adózási szempontból a leginkább optimálisabban legyenek kezelve.

2022. október 25. · Általános hírek    

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nem mindegy, hogy a társaságunk könyveiben milyen függő tételek, illetve milyen olyan gazdasági eseményekből fakadó tételek maradnak, amelyek valamilyen adófizetési kötelezettséget befolyásolnak. Különösen ilyenek a különböző nyilvántartott követelések, amelyek megtérülésére estleg már nem számíthatunk - ezeket feleslegesen és drágán cipeli magával sok cég, pedig kivezetésük és leírásuk egyszerű adminisztratív lépéssel megoldható (a későbbi esetleges befolyás pedig rendkívüli bevételként bármikor könyvelhető). Ezzel kapcsolatban ajánlom átnézni korábbi cikkünket a behajthatatlan követelések adójogi vonzatairól.

A munkaügyi nyilvántartások (jelenléti ív, szabadság nyilvántartások, stb.) naprakész vezetése az év folyamán folyamatos kötelezettség, de év végén ezeket célszerű ellenőrizni. A munkavállalók szabadságainak nyilvántartását elenőrizni és rendezni kell (a megváltás lehetősége már nem áll fenn!).

Fontos kérdés a gazdasági tevékenység folytatásához kötelezően előírt szabályzatok megléte, illetve azoknak a valós működési és elszámolási formákhoz való igazítása. Év végével, év elejével ezeket minden esetben érdemes felülvizsgálni, mert a jogszabály változások ezekre is kihatással lehetnek; ezen kívül egy esetleges évközi ellenőrzés során ez lesz az első, amit a NAV vizsgál. 

Cégünk speciális ágazati működéséhez kapcsolódó kötelezettségeinket is érdemes áttekinteni, a vonatkozó jogszabályi környezetet és annak esetleges várható változásait végigvenni. Ennek nem csak a jogszabályoknak megfelelő működés szempontjából van jelentősége, hanem a gazdaságos és eredményes működésre is döntő befolyással lehet, hogy előre látjuk-e a várható változásokat. (A 2021. január 1. napjával életbe lépett új jótállási szabályok alapvetően a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő kiskereskedelmi tevékenységet végző cégeknél jelentenek érdemi változásokat, de ezek le fognak csapódni az ezeket a vállalkozásokat kiszolgáló importőröknél és nagykereskedelmi tevékenységet végzőknél is.)

Az utóbbi években a vállalati digitalizáció terén robbanásszerű előre lépésre került sor, ezen a területen hangsúlyosan igaz az "aki kimarad, az lemarad" igazsága. Ezen a téren értelmezhető az elektronikus fizetési lehetőség biztosításának kötelező bevezetése; ennek lehet egyszerűen egy bankkal szerződve POS-terminállal is elget tenni, de ha jobban körülnézünk, olcsóbb és előre mutatóbb megoldásokat is választhatunk, amely hosszú távon kifizetődőbb. Az ügyfelekkel elektronikus úton való kapcsolattartás és szerződés lehetősége szintén elengedhetetlen lett, ehhez azonban szabályzatainkat és szerződéseinket is megfelelően hozzá kell igazítani.

A 2023. évi adójogi változásokkal kapcsolatosan a PwD Consulting összefoglalójából tájékozódhat.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022