Sikeres csőd, vagy csődbűntett?

A fizetésképtelenség, vagy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet nem feltétlen jelenti a hétköznapi értelemben vett csődöt a vállalkozás számára, hanem akár tartogathat lehetőségeket is, vagy hordozhat veszélyeket az ügyvezetői felelősség szempontjából.

2022. november 10. · Általános hírek    

A mindennapi szóhasználatban a csőd egyet jelent a vállalkozás végével és minden elvesztésével, a felszámolás végleges elvesztését sugallja minden vagyonnak. Azonban jogi szempontból a csődeljárás lehetőség a megegyezésre és az újrakezdésre – erről korábban már részletesen írtam: itt. Ehhez azonban megfelelő előkészítésre van szükség, viszont vigyázni kell, nehogy a Btk. 404. §-ában lefektetett tényállási elem valamelyikét valósítsa meg. Az ördög mindig a részletekben rejlik, ahogy egyszer mondta valaki: a sikeres csődeljárást alig valami különbözteti meg a csődbűntettől.

A jelenlegi gazdasági helyzetben sok társaság né szembe kihívással a talpon maradásért vívott harcban, azonban nagyon fontos, hogy a megfelelő helyzetértékelés és az alapján a megfelelő megoldások és eszközök kerüljenek bevetésre. Ebben az egyik legfontosabb kérdés, amit szem előtt kell tartani a fizetésképtelenség és a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, amelyek alapvetően változtatják meg az ügyvezetővel szembeni követelményeket az egyes döntések mérlegelésekor.

Különös figyelmet kell szentelni annak a vizsgálatának is, hogy amennyiben a cégvezető látja, hogy a társaságával szembeni minden követelést nem fog tudni kielégíteni – nem csak határidőre, hanem egyáltalán – abban az estben ilyen feltételekkel szabad kifizetést teljesíteni – ügyvezető felelősségének megállapítása iránti perben ilyen helyzetben történő kifizetés szempontjai külön vizsgálat alá estek.

A csődbűncselekmény elkövetési magatartása az ésszerű gazdálkodásra vonatkozó szabályok megszegése (BH2011.7.188), amelynek pontos definíciója nyilvánvalóan nincsen, a bírói gyakorlat alakítja annak szabályait és mérlegelési elveit.

 
 
 
Dr. Pajor Dávid ügyvéd

Manapság a jogi kérdések már komplex megoldásokat követelnek, amelyek nem csak az egyes jogszabályok önálló ismeretét követelik meg, hanem az azok alapján adott válaszok globális hatásait is ismerni kell. Több mint tíz éves szakmai tapasztalatommal állok rendelkezésére.

Elérhetőségeim

Cím: 1027 Budapest, Margit körút 26. I/4.
Telefon: +36 70 366 11 91
E-mail: iroda@drpd.hu​
Bank: HU85 10100792-02323000-01003004

  

Kövessen az alábbi helyeken is

btc

Ezt a honlapot Dr. Pajor Dávid (KASZ: 36066627; adószám: 50066469-1-41), a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. A honlapon közzétett információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak, amelyek semmilyen esetben sem minősülnek konkrét tanácsadásnak, vagy ajánlatnak.
Dr. Pajor Dávid ügyvéd © 2009-2022